İTHALATTA İHRACATÇI KAYIT SİSTEMİ HAKKINDA“Değerli Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı tarafından TOBB vasıtasıyla tarafımıza gönderilen yazıda,  ithalat denetimlerinin etkinliği ve ülkemize ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliğinin arttırılması amacıyla bu firmalar için “İthalatta ihracatçı Kayıt Sistemi” (İİKS) programının oluşturulduğu belirtilerek, anılan program ile yurtdışındaki yabancı firmalara tekil bir numara verilebileceği kaydedilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu uygulamanın 25.03.2019 tarihinden itibaren devreye alınacağı belirtilmekte olup, uygulamanın başlamasını takiben İİKS numarası yazılmadan ithalat beyannamesinin tescil edilemeyeceği ifade edilerek anılan tarihe kadar yabancı firmaların İİKS programına kaydolması gerektiği vurgulanmıştır.

Anılan programa ilişkin yükümlü kılavuzuna https://ggm.ticaret.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.”

 


Fotoğraflar