“Sloganlı Afiş Tasarım Yarışması” ve “Bir Çırağın 15 Temmuz Hatırası Kompozisyon Yarışması”Yarışmalar ile ilgili şartnameler ekte yer almaktadır.