ASKIYA ALMA VE KOTA BAŞVURULARI HAKKINDA.ASKIYA ALMA VE KOTA BAŞVURULARI HAKKINDA.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimini karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı kaydedilmiştir.

Yazıda, Avrupa Birliği ya da Türk firmalarınca 01.01.2020 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin aşağıdaki bağlantıda yer alan listedeki ürünlere ilişkin itirazların Ticaret Bakanlığına en geç 28 Mayıs 2019 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerektiği, başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası alınmış olması gerektiği vurgulanarak başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabileceği ifade edilmiştir.

Yazıda devamla, askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2019/18 sayılı İthalat Tebliği incelenebileceği belirtilmiş, ayrıca firmalar tarafından listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı,  GTİP’den ziyade ürün tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılmasının önemli olduğu açıklanmıştır.

Konu hakkında ilgili Bakanlıktan iletişime geçilecek olan yetkililerin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.

 

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:

 

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

- Mehmet CUMHUR Uzman Tel: 0 312 204 99 43    E-posta: cumhurm@ticaret.gov.tr

- Fundagül BACI Uzman Tel: 0 312 204 91 46    E-posta: bacif@ticaret.gov.tr

- Furkan Eren KAHVECİ Uzman Tel: 0 312 204 95 77    E-posta: kahvecif@ticaret.gov.tr

 

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

- Muhammet HARTAVİ Uzman Tel: 0 312 204 95 84    E-posta: hartavim@ticaret.gov.tr

- Osman SERT Uzman Tel: 0 312 204 99 38    E-posta: osman@ticaret.gov.tr

- Fatma Hilal Yüney Mühendis Tel: 0 312 204 92 96    E-posta: yuney@ticaret.gov.tr

- Neslihan Yavuz Uzman Yrd. Tel: 0 312 204 95 94    E-posta: yavuzne@ticaret.gov.tr

 

01.01.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN GÜMRÜK VERGİLERİNİN ASKIYA ALINMASI VEYA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI TALEP EDİLEN EŞYAYA İLİŞKİN LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ.