AVRUPA BİRLİĞİ İŞLETMELERİN VE KOBİ LERİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ (COSME) PROGRAMI

AVRUPA BİRLİĞİ İŞLETMELERİN VE KOBİ LERİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ (COSME) PROGRAMI

 Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 09.05.2019 tarih ve 2473 sayılı yazıda;

Avrupa Birliğinin, “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)" kapsamında, "Avrupa Girişimcilik Yetkinlik Çerçevesinin (EntreComp) Uygulamasına Destek" konulu proje teklif cağrısı yayınlanmış olup, s6z konusu proje çağrısının amacı, eğitim ve 6gretim sağlayabileni, işletmeler ve diğer paydaşlar arasında iş birlikleri kurmak ve ortak çalımalar yürütmek amacıyla kilit paydaslar1 (AB, ulusal, belgesel veya yerel düzeyde) bir araya getirmektir.

Son başvuru tarihi 22 Ağustos 2019 olan teklif çağrısına, Avrupa Komisyonunun

https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-entrecomp-2018-3-01-support-implementation-

Entrepreneurship-competence-framework internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.

Programla ilgili bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.