2019/16 Sayılı Genelge

Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri

SAYIN ÜYEMİZ

TOBB’nin 29.05.2019 tarih ve 5654 sayılı yazısı

Ticaret Bakanlığı'nın 16.05.2019 tarihli, 44392785 sayılı ve 2019/16 Sayılı Genelge konulu yazısı. ile, Suriye'de güvenlik altına alınan bölgeler ile ülkemiz arasında gerçekleştirilecek ticarette verilecek gümrük hizmetlerinin düzenlenmesi amacıyla hazırlanan ekte bir örneği yer alan 2019/6 sayılı genelge iletilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 İLGİLİ DOSYA EKLERİ VE BELGELER