SEMİNER “Kamu ve Özel İhalelerde ve diğer ticari işlemlerde Banka Teminat Mektubu yerine kabul edilen Kefalet Senedi”