İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİ

19 Temmuz 2019 İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİ


2. El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle iştigal edenlerin 13 Ağustos 2019 tarihine kadar Yetki Belgesi almaları gerektiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

 

“Bilindiği üzere, 13/02/2018 tarihinde yayımlanan 2. El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği 13 Ağustos 2018 tarihi itibariyle 2. El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle iştigal eden ve bu faaliyetlerine halen devam eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların 13 Ağustos 2019 tarihine kadar Yetki Belgesi almaları gerekmektedir.

 

13 Ağustos 2018 tarihinden önce 2. El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların yetki belgesi başvurusunda lise mezuniyet şartı aranmayacaktır. Uygulamada herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla üyelerimizin 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi almak üzere https://ietts.gtb.gov.tr adresi üzerinden gerekli belgelerle birlikte başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

Yetki Belgesi almak isteyen kişilerin İETTS üzerinden Kullanıcı Kılavuzu doğrultusunda başvuru yapmaları önemli olup, bu konuda faaliyet gösteren tüm işletmelerin bilgisine ve dikkatine sunarız.