COSME PROGRAMI- TURİZM ÇAĞRISITürkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşmasının 16 Ekim 2014 tarihinde imzalandığı belirtilmekte olup, KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör olarak yetkilendirildiği bildirilmektedir.

COSME Programı kapsamında, "Çok Uluslu İşbirliği ve Bilgi Transferi ile Sürdürülebilir Turizm Gelişiminive Turizm Sektöründeki KOBİ'lerin Kapasitesini Artırma- Boosting Sustainable Tourism Development and Capacity of Tourism SMEsthrough Transnational Cooperation and Knowledge Transfer " proje teklifi çağrış yayımlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgilere KOSGEB web sitesinde yer alan Cosme Çağrılar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlgili üyelerimize ilanen duyurulur