AB ÜLKELERİNE KURU İNCİR / FINDIK VE FINDIKTAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNİ YAPAN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNETarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ticaret Bakanlığı’na gönderilen yazılı bilgide, Gümrük tarife İstatistik Pozisyon Numaraları belirtilen ülkemiz menşeli ürünlerin (Kuru İncir, Fındık ve Antep fıstığı ile bunlardan elde edilen ürünler) Avrupa Birliği(AB) ülkelerine ihracatında Ticaret Bakanlığı BİLGE sisteminde Sağlık Sertifikası ile birlikte EK' de bir örneği yer alan "Numune Alma ve Analiz Sonuç̧ Raporu" varlığının da kontrol edilecek şekilde düzenleme yapılmasının talep edildiği bildirilmektedir.

 

Bununla birlikte, söz konusu ürünlerin ticari örnek/laboratuvar örneği olarak gönderilenler ile piyasaya sürülmemek üzere fuarlarda sergilenecek veya bilimsel amaçlı kullanılmak amacıyla gönderilenlerin anılan uygulama kapsamı dışında tutulduğu ifade edilmiştir. Buna ilaveten, kötüye kullanımı önlemek amacıyla söz konusu sevkiyatların brüt ağırlığının 30 kg'ı asmaması şartının getirildiği belirtilmiştir.

Yazıda devamla, daha önce AB ülkelerine yapılan kuru incir, fındık ve Antep fıstığı ve bunlardan elde edilen ürünlerin ihracatında Sağlık Sertifikası aranmasına ilişkin BİLGE sisteminde gerekli düzenlemenin  yapılmış̧ olduğu, bu defa, yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda brüt ağırlığı 30 kg ile sınırlı olmak üzere ticari örnek, laboratuvar örneği, piyasaya sürülmemek üzere fuarlarda sergilenecek veya bilimsel amaçlı kullanılmak üzere gönderilen sevkiyatlar hariç̧ olmak üzere Ekte 12'li GTİP'leri belirtilen eşyanın AB üyesi ülkelere ihracatında gümrük idarelerince Sağlık Sertifikasına ilaveten Ekte bir örneği gönderilen "Numune Alma ve Analiz Sonuç̧ Raporu’nun da aranmasını sağlayacak şekilde sistemsel düzenlemenin yapılacağı bildirilmiştir.

Duyuruya eklenmiş Dosyalar