İSTANBUL HAVALİMANI GÜMRÜK İDARELERİ HAKKINDATicaret Bakanlığı'ndan alınan ilgi ‘de kayıtlı yazıda, 09.09.2019 tarihli anılan Bakanlık Onayı ile İstanbul

Havalimanı yolcu salonunda hizmet vermek üzere İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı

İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü adıyla yeni bir gümrük müdürlüğü kurulmasının,

Hâlihazırda kargo ve yolcu işlemleri için hizmet veren İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nün aynı adla

Sadece kargo işlemlerini yürütmesinin; ayrıca, Atatürk Havalimanı'nın tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılmış

Olması nedeniyle Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü'nün de kapatılmasının uygun

Bulunduğu belirtilmiştir.

Yazıda devamla, anılan Bölge Müdürlüğüne bağlı İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü'nün ise İstanbul

Havalimanı'ndaki yeni hizmet binasında olağan şekilde hizmet vermeye devam edeceği açıklanmıştır.

Bu itibarla, konu hakkında ilgili firmalarınızın bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla,