KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDASayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde sektörden gelen talepler ve günün değişen koşullarına göre çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Değişiklik metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191115-3.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

Bu değişiklikler arasında taşımacılık alanında faaliyet gösteren üyelerimizi ilgilendiren başlıca konular aşağıda verilmektedir.

A) YOLCU TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ OLARAK;

 1. A türü yetki belgesi tanımı ve alt düzenlemeleri güncellenmiştir.
 2. B1 ve D4 türü yetki belgesiyle ilgili olarak yeni düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.
 3. D türü yetki belgesi asgari kapasitesini sağlayacak araçların yaş şartı 12’ye yükseltilmiştir.
 4. B3 ve D3 yetki belgesi sahiplerinin R türü yetki belgesi sahipleriyle çalışmasına imkan sağlanmıştır.
 5. Fl yetki Belgesi sahiplerinin Al yetki belgesine acentelik yapabilmesi imkanı sağlanmıştır.
 6. T yetki belgesi sahiplerinin iptal şartlarına ilave hüküm eklenmiştir.
 7. T yetki belgesi alan şartının faaliyet durdurma şartları arasından çıkartılması sağlanmıştır.

B) EŞYA TAŞIMACILIĞIYLA İLGİLİ OLARAK;

 1. C2 yetki belgesi asgari kapasite şartı 8 birim araç ve 320 ton kapasiteye düşürülmüştür.
 2. EDevlet üzerinden yetki belgesi alma kuralları yumuşatılmıştır.
 3. Finansal kiralama yoluyla edinilen taşıtlar hakkında yeniden düzenleme yapılmıştır.
 4. C2 Yetki Belgesi sahiplerinin yurtdışı dönüşlerinde taşıma eşyası taşıma imkanı sağlanmıştır.
 5. Geçerlilik süresi içerisinde hiç uyan almayanların yetki belgesi süresinin 1 yıl uzatılması sağlanmıştır.
 6. Yetki Belgesi devir işleminde düzenlenen belge ve yapılan araç ilavelerinden ücret alınmayacağı bildirilmekte olup. Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,