23. TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ İLANISAYIN ÜYEMİZ

             

İlgi: TOBB’nin 06.12.2019 tarihli ve 34221550-045.99-12121 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nden alınan 20.11.2019 tarih ve 46831714-403 sayılı; tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2019 yılı faaliyetleri dikkate alınarak altı dalda Tüketici Ödülü verileceği belirtilen yazı ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 DOSYALAR / BELGELER