RESMİ VE ÖZEL KURULUŞLARIN PERSONEL SERVİSLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER:

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde" Şehir içi trafik düzenini sağlamak" belediyenin görevleri arasında sayılmış iken aynı Kanunun 15 . maddesinin (t) bendinde "Toplu taşıma yapmak · bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahi her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak ve kurdurmak, işletmek ve işlettirmek" (p) bendinde " Kara, den iz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu ulaşım araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek ; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek" belediyelerin yetkileri ve İmtiyazları arasında sayılmıştır.

 

Belediyemiz tarafından Kdz. Ereğli Belediyesi sınırları içerisinde personel taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenilir hale getirmek, denetimli bir şekilde disiplin ve kontrol altına almak, hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını belirlemek ve korsan taşımacılığı önlemek amacı ile 28.01.2020 tarihinde Personel Servis Aracı plaka ihalesi yapılacaktır.

Belediye sınırları içerisinde  her  türlü  yolcu  ve  öğrenci  taşıma  işlemi  ruhsata  tabi

Olduğundan öğrenci  ve işçi servisi  yapan araçların "Taşıt İşletme  Ruhsatı"  ve "Güzergah

İzin Belgesi" alması zorunludur.

Kdz. Ereğli    Belediyesi     Servis Araçları          Yönetmeliği  Madde-11'     de "Kdz. Ereğli Belediyesi sınırları içindeki Resmi ve Özel Kurum ve kuruluşlar; personel servis taşımacılığı yaptırmak üzere özel araç kiralama için yapacakları ihale ilanlarında ve ihale sözleşmelerinde bu yönetmelik hükümlerine göre Kdz. Ereğli Belediyesinden Servis aracı Toplu Taşıma hin belgelerini almış araç olma şartını arayacaklardır." maddesi bulunmaktadır.

MADDE 11-

Kdz. Ereğli Belediyesi sınırları içindeki Resmi ve Özel Kurum ve kuruluşlar ; personel servis taşımacılığı yaptırmak üzere özel araç kiralama için yapacakları ihale ilanlarında ve ihale sözleşmelerinde bu yönetmelik hükümlerine göre Kdz. Ereğli Belediyesinden Servis aracı Toplu Taşıma İzin belgelerini almış araç olma şartını arayacaklardır.

Ancak, Resmi Kuruluşları kapsayan Taşıma hizmetleri için (diğer taşıma hizmetlerinde olduğu gibi) Güzergah izin belgesi için başvuru Servis aracı işleticisi tarafından yapılır ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Servis aracı İşleticisine verilir.

Emniyet araçları ve Askeri Personel araçlarından güvenlik nedeniyle bu belgeler aranmaz. Resmi Kurumların kendi araçları için ayrıca Güzergah izin belgesi verilmez.