SUUDİ ARABİSTAN BARKOD SİSTEMİ HAKKINDASayın Üyemiz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza gelen yazıda, 01.01.2020 tarihi itibariyle Suudi Arabistan’na yapılacak ithalatlarda BARKOD uygulamasına geçileceği bildirilmektedir. Bununla ilgili Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün  yazısı ekte sunulmuştur.

EK'i görmek için tıklayınız.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla;