YETKİSİZ SİGORTA EKSPERLİĞİ HAKKINDA DUYURU

05 Şubat 2020 YETKİSİZ SİGORTA EKSPERLİĞİ HAKKINDA DUYURU


Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 2'nci maddesinde sigorta eksperi, "Sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişi" olarak tanımlanmış ve anılan Kanunun 22'nci maddesinde, sigorta eksperliği yapmak isteyen kişilerin sigorta eksperlik ruhsatı alması ve Levhaya kayıtlı olması gerektiği düzenlendiği bildirilmiştir.

Yazının devamında, bu kapsamda T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ve buradan ulaşabileceğiniz 2019/11 sayılı "Yetkisiz Sigorta Eksperliğinin Önlenmesine İlişkin Sektör Duyurusu"nda; Riskin gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkan kayıp ve hasarların neden ve niteliği ile miktarının belirlenmesinin sigorta şirketi ile sigortalı / zarar gören dışında üçüncü bir şahıs tarafından tespit edilmesinin gerekli olması halinde söz konusu işlemlerin sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ruhsat almış ve TOBB nezdinde tutulan Levhaya kayıtlı sigorta eksperleri tarafından yapılmasının gerekli olduğu ve bunun aksine, destek hizmet sağlayıcıları tarafından yetkisiz Sigorta Eksperliği faaliyeti niteliğindeki işlemler yapılmasının idari ve adli müeyyideye tabi olduğu vurgulanmıştır.

Bilgilerinize sunarız,

SAYGILARIMIZLA