AVRUPA BİRLİĞİ İŞLETMELERİN VE KOBİ'LERİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ (COSME) PROGRAMI

12 Şubat 2020 AVRUPA BİRLİĞİ İŞLETMELERİN VE KOBİ'LERİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ (COSME) PROGRAMI


Avrupa Birliğinin, "İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)" kapsamında, sanayide yüksek katma değerli ürün ve hizmet yaratılmasını amaçlayan "ELIIT (European Light Industries Innovation and Technology Project)" başlıklı bir proje teklif çağrısı yayınlanmıştır.

 

Son başvuru tarihi 17 Mart 2020 olan proje teklif çağrısına, proje başvuru dokümanları ve rehberine, Avrupa Komisyonunun "https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit" internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli işletmeleri Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığı (KOSGEB), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.

 

Proje ile tekstil, giyim, deri ve ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'ler ile inovatif ve yeni teknoloji sağlayıcıları/sahipleri (üniversiteler, teknoloji & inovasyon merkezleri, araştırma merkezleri, vb.) arasında oluşturulacak ortaklıkların;

 

Verimliliklerinin arttırılması,

Değer zincirine entegrasyonlarının sağlanması,

Kaynak verimliliklerinin arttırılması,

Yüksek katma değerli ürün ve hizmet yaratmalarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Bu amaçla ortaklıklara, yeni ürün veya prototip geliştirmeleri için 70.000 EURO doğrudan ekonomik destek verilecek ve bunun yanı sıra teknoloji konularında danışmanlık hizmeti, networking faaliyetleri, fikri mülkiyet hakları alanlarındaki çalışmaları da teşvik edilecektir.

 

Destek çağrısı ile ilgili bilgi notu ve proje tanıtım broşürü ekte yer almaktadır.

 

Üyelerimize önemle duyurulur.

EK:

Bilgi Notuna erişmek için tıklayınız.

Proje Tanıtım Broşürüne erişmek için tıklayınız.