07 ŞUBAT 2020 / AVRUPA BİRLİĞİ İŞLETMELERİN VE KOBİ'LERİN REKABET EDİLEBİLİRLİĞİ (COSME) PROGRAMI

20 Şubat 2020 07 ŞUBAT 2020 / AVRUPA BİRLİĞİ İŞLETMELERİN VE KOBİ'LERİN REKABET EDİLEBİLİRLİĞİ (COSME) PROGRAMI


Avrupa Birliği'nin, "İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edilebilirliği Programı (COSME)" kapsamında, sanayide yüksek katma değerli ürün ve hizmet yaratılmasını amaçlayan ELIIT (European Light Industries Innovation and Technology Project)"başlıklı proje çağrısı yayınlanmıştır.

 

Son başvuru tarihi 17 Mart 2020 olan proje teklif çağrısına, proje başvuru dokümanları ve rehberine, Avrupa Komisyonunun https://ec.europa.eu/grwth/tools-databases/eliit internet sayfasından ulaşılabilmektedir. KOSGEB, programın ulusal koordinasyonundan sorumlu olarak yetkilendirilmiştir.
EK:Duyuruya ait dosyayı indirmek için lütfen buraya tıklayın.