BANKACILIK SİSTEMİNE YÖNELİK ÜCRETLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU

21 Şubat 2020 BANKACILIK SİSTEMİNE YÖNELİK ÜCRETLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU


Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen yazıda; Birliğin sanayici ve tüccarımızın sorunlarının çözümünde ortak akılla hareket ederek, kendilerine gelen taleplerin ilgili kamu kurumlarına iletilmekte olduğu, kamunun ve karar alıcılarının içerisinde bulunduğu platformlarda dile getirildiği ve sonuç alınıncaya kadar takip edilmekte olduğuna vurgu yapılmış ve ilgili bilgilendirmenin üyelerimizle paylaşılması talep edilmiştir.

 

Bu kapsamda takip edilen konulardan bir tanesi olan banka işlem ücretlerine ilişkin taleplere yönelik olarak Merkez Bankası tarafından “Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” yayınlanmıştır.

 

Yürürlük tarihi 1/3/2020 olan “Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliği” ile birlikte;

 

Ticari müşterinin vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunduğu veya kredi borcunun tamamını erken ödediği hallerde, banka erken ödenen miktara göre tahakkuk etmeyen tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimleri yapmakta yükümlü olacaktır.

Ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde bankalar bu talebi kabul etmek zorunda olacaktır. Ticari müşterilerden alınabilecek erken ödeme ücreti, gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve ticari müşteriler tarafından bankaya erken ödenen tutarın, kalan vadesi yirmi dört ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi yirmi dört ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemeyecektir. Faiz oranının değişken olarak belirlenmesi halinde bu müşterilerden erken ödeme ücreti talep edilemeyecektir.

Diğer taraftan yürürlük tarihi 1/3/2020 olan “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği” ile birlikte;

 

EFT işlemlerinden alınacak ücret işlem tutarının 1.000 TL’nin altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1TL’yi, ATM’den yapılan işlemlerde 2 TL’ye, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL’yi geçemeyecektir.

İşlem tutarının 1.000 TL ile 50.000 TL arası olması halinde bu sınırlar sırasıyla 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak, işlem tutarının 50.000 TL ve üzerinde olması durumunda ise 25 TL, 50 TL ve 100 TL olarak uygulanacaktır.

Kuruluş ile finansal tüketici arasındaki sözleşmede geç işlemler olarak belirlenen ve mutat saatler dışında yapılan EFT işlemlerinde anılan sınırlar yüzde elli artırımlı olarak uygulanacaktır.

Havale işlemlerinde ise uygulanacak azami ücretler EFT işlemleri için belirtilen ayrımlara tabi olarak ilgili ücretlerin yarısı oranında uygulanacaktır. Bankalarca gerçekleştirilen uluslararası para transfer işlemlerinin ücretleri ise finansal tüketici ile banka arasında düzenlenen sözleşme ile belirlenecektir.

Saygılarımızla,