“İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU” E-DEVLET ÜZERİNDEN ERİŞİME AÇILMIŞTIR

03 Mart 2020 “İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU” E-DEVLET ÜZERİNDEN ERİŞİME AÇILMIŞTIR


İşletmelerin mevcut durumlarını, sektörünün gelişimini, sektör içerisinde konumlarını görebilmeleri ve ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde alacakları kararlarına yardımcı olması amacı ile İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) e-devlet üzerinden işletmelerin erişimine açılmıştır.

KOSGEB tarafından Odamıza gönderilen yazıda; İşletme Değerlendirme Raporu’nun (İDR) “İşletme Künye Bilgileri”,  “Genel Sıralama”, “İnsan Kaynakları”, “Ar-Ge, Yenilik, Markalaşma”, “Verimlilik”, “İhracat”, ve “Finansman” olmak üzere yedi bölümden oluştuğu belirtilmiştir.

Söz konusu raporun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan işletmelere ait idari kayıtlar esas alınarak oluşturulduğu ifade edilmiştir.

İşletme Değerlendirme Raporu’nun, işletmelerin mevcut durumuna yönelik son 5 yıllık işletme performansı, Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1’e göre NACE Rev 2- 6’lı kırılımda sektör ortalamaları, Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1’e göre net satışlar, aktif büyüklük ve çalışan sayısı kriterlerinde sıralama, ihracat yapan ve yapmayan işletmeler için hedef pazarlar ve pazar payı hakkında bilgiye ve işletmenin kendisini İfade edebileceği ve iş ilişkilerinde kullanabilecekleri analizlerin yer aldığı temel bir doküman niteliğinde olduğu belirtilmiştir.

Raporun bir örneğine ve metaveri dokümanına https://www.kosgeb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

İlgili üyelerimize duyurulur.