KREDİ GARANTİ FONU (KGF) İLE İLGİLİ KARARNAME

30 Mart 2020 KREDİ GARANTİ FONU (KGF) İLE İLGİLİ KARARNAME


ÜYELERİMİZE DUYURULUR

KGF ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 30.03.2020 tarih ve 31084 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararname ile iki önemli husus ortaya çıkmıştır.

1- 31/12/2020'ye kadar kullandırılacak Hazine Destekli Kredilerde Vergi ve Sigorta borcu yoktur belgesi aranmayacaktır.

2- 31/12/2020 tarihine kadar kullanılacak kredilerde KOBİ’lere 50 milyona kadar diğer işletmelere 350 milyona kadar limit verilmiştir.