TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI (TMGD) MUAFİYETİ HAKKINDA

06 Mayıs 2020 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI (TMGD) MUAFİYETİ HAKKINDA


Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza gelen yazıda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün yazısına atıfla; Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin Genel Kurallar başlıklı 5.Maddesinin 6.Fıkrası kapsamında hazırlanan "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge"nin 11.06.2019 tarih ve 44011 sayılı Bakanlık Makam Onayıyla yayımlandığı belirtilmiştir.

Ayrıca, daha önce ilgili Bölge Müdürlüklerine hitaben yazılan muhtelif yazılar ile de Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) başvurularına istinaden alınan şikâyet, görüş ve talepler doğrultusunda; tehlikeli madde taşıma faaliyetini şubeleri üzerinden yürüten, bununla birlikte faturalandırma işlemini ve diğer idari işlemleri merkez adresi üzerinden yapan taşımacıların, merkez adresinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etmesinin veya bir TMGD’den hizmet almasının zorunlu olmadığı bildirilmiştir.

 

Bununla birlikte, ilgili Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirmede;

  • Yönerge kapsamında merkez adresinde fiili olarak tehlikeli madde elleçlemesi gerçekleştirmeden yalnızca faturalandırma ve yönetim işlemleri gerçekleştiren ve TMFB’sinde sadece "gönderen" veya sadece "taşımacı" veya sadece her iki ibarenin bulunması,
  • Tehlikeli madde elleçleme faaliyetini fiili olarak merkeze bağlı şubeleri üzerinden gerçekleştirilmesi,
  • Şubelerinde TMGD istihdam etme veya TMGDK'dan TMGD hizmeti alması, şartlarının tümünün sağlandığına dair “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge”nin 12. Maddesinin 7.Fıkrası kapsamında, işletmenin faaliyette bulunduğu Bölge Müdürlüğünün yetki alanındaki herhangi bir TMDK’dan bir muafiyet raporu alan ilgili işletmelerin daha önce Bölge Müdürlüklerine bildirilen uygulama doğrultusunda TMGD’den muaf tutulacağı bildirilmiştir.