KARAPARANIN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI ANKETİ HAKKINDA DUYURU

06 Mayıs 2020 KARAPARANIN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI ANKETİ HAKKINDA DUYURU


Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın yazısına atfen, ülkemizin 1991 yılından beri üyesi bulunduğu Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) tarafından ülkemizin Karaparanın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı (KA/TF) ile mücadele sisteminin değerlendirildiği ve bu değerlendirme kapsamında ülkemizin ilk FATF değerlendirmesinin raporlamasının Şubat 2021 tarihinde yapılacağı bildirilmektedir.

Yazıda, FATF değerlendirmesi neticesinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesini teminen gerekli tedbirlerin alınması ve KA/TF ile mücadelenin daha etkin yürütülmesi ve uluslararası yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren firmaların ekte sunulan soru setini doldurmaları gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda 5549 sayılı Kanunun “Bilgi ve Belge Verme” başlıklı 7. maddesi uyarınca, söz konusu soru setinin doldurularak en geç

10 Mayıs 2020 tarihine kadar sila.kockaya@tobb.org.tr ve serdar.moldibi@tobb.org.tr adreslerine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

İLGİLİ EKLER