FAS TARAFINDAN SICAK HADDELENMİŞ SAC İTHALATINA KARŞI KESİN KORUNMA ÖNLEMİ

02 Haziran 2020 FAS TARAFINDAN SICAK HADDELENMİŞ SAC İTHALATINA KARŞI KESİN KORUNMA ÖNLEMİ
FAS TARAFINDAN SICAK HADDELENMİŞ SAC İTHALATINA KARŞI KESİN KORUNMA ÖNLEMİ

İlgi a-) Ticaret Bakanlığı'nın 13.05.2020 tarihli ve E-00054361158 sayılı yazısı.

İlgi b-) TOBB'un 19.05.2020 tarihli ve 34221550-100- 4406 sayılı yazısı.

Ticaret Bakanlığı Fas tarafından "Sıcak Haddelenmiş Sac” ile ilgili 22 Ekim 2019 tarihinden itibaren 200 gün boyunca %25 ek vergi uygulanacağını bildirilmişti. Bu defa, Ticaret Bakanlığı'nın ekte sunulan yazısında, Fas tarafından sıcak haddelenmiş sac ithalatı için söz konusu önlemin %25'lik ek vergi şeklinde kesin önleme dönüştürüldüğü, ilgili önlemin 3 yıl boyunca uygulanacağı, ilk yıldan sonra %25'lik ek verginin her yıl %1 oranında düşürülmesine karar verildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize duyurulur.