IRAK (IKBY) GÜMRÜK MUAFİYETLERİ

02 Haziran 2020 IRAK (IKBY) GÜMRÜK MUAFİYETLERİ
IRAK (IKBY) GÜMRÜK MUAFİYETLERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’na Erbil Gümrük Ataşeliğinden iletilen yazıya atfen, Irak’ta ilgili kurum, kuruluş ve makamlardan izin alınmış olması kaydıyla kamu yatırımları, stratejik ve önemli projeler vb. kapsamdaki faaliyetlerde kullanılmak üzere ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergisi muafiyetlerinin yerel imalat sanayini korumak ve geliştirmek üzere durdurulduğunun açıklandığı bildirilmektedir.

Yazıda, söz konusu kararın 28 Nisan 2019 tarihinden itibaren Irak’ta (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi-IKBY) üretim sürecinde kullanılacak her türlü hammadde/ara mamuller için uygulanan gümrük vergisinden muafiyet uygulamalarının, IKYB Ekonomi ve Maliye Bakanlığınca 23 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan talimat ile amacı, dayanağı ve gerekçesi ne olursa olsun mevcut bütün muafiyetlerin yürürlüğünün durdurulmasına karar verildiği vurgulanmaktadır.

Yazıda, 24 Nisan 2020’de askıya alınan söz konusu vergi muafiyetleri hakkında ilgili Ataşelik tarafından IKYB yetkilileri ile yapılan görüşme çerçevesinde;

1) Kaldırılan muafiyetlerin, imalat sanayini destekleme kapsamındaki ara mamul/hammaddelere verilenler ile her türlü proje, yatırım, teşvik kapsamındakiler dahil istisnasız tüm muafiyetleri kapsadığı,

2) Söz konusu uygulamanın Irak Merkezi Hükümet (IMH) kurumlarından alınmış muafiyetlere de teşmil edildiği ve bunların da IKBY’deki gümrüklerde durdurulduğunun öğrenildiği,

3) IMH alanında devam eden projeler bakımından ilgili Merkezi Hükümet kurumlarından alınan muafiyetlerinin durdurulmasının anlaşılmaz ve haksız olduğu ve Bölgesel Yönetim yetkisi dışında olduğunun belirtildiği,

4) Muhataplarca, IMH ile anlaşmaları bulunduğunun ve bu konuda uygulama yetkilerinin olduğunun ve halihazırda acil muafiyet talebi olanların IKBY Bakanlar Kurulu’na müracaat edilerek karar çıkartması durumunda muafiyetten istifade edebileceğinin vurgulandığı; bununla birlikte, karar olmadan kurumların muafiyet uygulamayacağının, diğer taraftan, muafiyet uygulamasının geçici olarak durdurulduğunun, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda muafiyet tanınacak ürünler ve durumlar ile ilgili bir çalışmanın sürdürüldüğünün açıklandığı; ayrıca, Bakanlar Kurulu’nda konunun tekrar değerlendirileceğinin, Gümrük, Ticaret ve Maliye bürokratları olarak tamamen kaldırılmaması yönünde fikir beyan edildiğinin, ancak nihai kararın Bakanlar Kurulu görüşmeleri sonrasında ortaya çıkacağının ifade edildiği belirtilmektedir.

Yazıda, bazı iş adamlarının IKBY’deki Yatırım Kurulu’na müracaat ederek daha önce yasal olarak ilgili kurumlarca verilmiş muafiyetlere itibar edilmesini ve mağduriyetin giderilmesini talep ettiği kaydedilmiştir. Muafiyetlerin iptal edilmesi nedeniyle tırları bekleyen ve fabrika/tesislerine hammadde, ara mamul ve malzeme ulaşmadığı için üretim süreçleri kesintiye uğrayan bazı iş adamlarına yardımcı olmak için IKBY yetkilileri tarafından geçici bir çözüm önerildiği vurgulanmaktadır.

Yazıda devamla, bu kapsamda uhdesindeki muafiyete istinaden Irak’a sevkiyat yapmış olan söz konusu iş adamlarınca, sevkiyata kapsamı ürüne/malzemeye normal ithalat sürecinde tahakkuk edilecek vergilerin teminat olarak yatırılması halinde tırlarının geçişine izin verileceğine dair bilginin bahse konu Ataşelikten Ticaret Bakanlığı’na iletildiği ifade edilmektedir. Bazı iş adamlarının söz konusu ara çözümü kabul ettiği ve teminat yatırmak suretiyle bekleyen araçların bir kısmının Irak’a girişinin sağlandığı bilgisi anılan Ataşelikten Ticaret Bakanlığı’na bildirildiği ifade edilerek ilgili Irak makamları nezdinde Bakanlıkları girişimlerinin devam ettiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,