SEL ACİL DESTEK KREDİSİ PROGRAMI

08 Ağustos 2023 SEL ACİL DESTEK KREDİSİ PROGRAMI
SEL ACİL DESTEK KREDİSİ PROGRAMI

Zonguldak illerinde 2023 yılı içerisinde yaşanan aşırı yağışlardan etkilenen ve bu durumunu ilgili resmi makamlardan (Valilik/Kaymakamlık) belgeleyen KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde, KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde yer alan işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlamak amacıyla 2023 Yılı Sel Acil Destek Kredisi Programı başlatılmıştır.

Bahse Konu Acil Destek Kredisi Programı;

-Kredi üst limiti işletme başına ; 2022 Yılı net satış hasılatı, 300.000TL’nin altında olan işletmeler için kredi üst limiti 200.000TL, 300.000TL ve üzerinde olan işletmeler için kredi üst limiti 300.000TL

-Sıfır (0) faizli, ilk 12 (on iki) ayı ödemesiz , kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuz altı) ay vadeli, olarak uygulanacaktır.

PROGRAMDA AŞAĞIDAKİ BANKALAR YER ALMAKTADIR:

  • DENİZBANK A.Ş.
  • T.HALKBANK A.Ş.
  • T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
  • T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

Teminat sorunu yaşayabilecek işletmelere yönelik olarak Kredi Garanti Fonu A.Ş. de protokole taraf olmuştur. İşletmenin vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda , Program kapsamında Bankalarca işletmeye kullandırılan krediden azami KOSGEB’ce ödenen faiz tutarı kadar mahsuplaşma yapılarak ilgili kamu kurumlarına aktarılmakta, kalan tutar işletmeye kullandırılmaktadır.

Protokol gereği Bankalar işletmeye kullandıracakları krediler için işletmelerden dosya masrafı almayacaktır.