DENİZ SALYANGOZU İŞLEME TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU

18 Mart 2019 DENİZ SALYANGOZU İŞLEME TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 Çalışma Programı yerel kalkınma fırsatları başlığında potansiyel yatırım konularına ilişkin araştırma ve fizibilite çalışmaları yapılacağı belirtilmiştir.

Zonguldak ili Ereğli ilçesi ve yakın çevresindeki deniz ürünleri sektörüne yönelik ihtiyacın karşılaması için yapılması planlanan Deniz Salyangozu İşleme, Depolama ve Alternatif Deniz Ürünlerine Yönelik soğuk hava deposu hakkında araştırmaların yapılması, potansiyel yatırımcıların bilgilendirilmesi ve yatırımların doğru yönlendirilmesi amacıyla avan proje ve ön fizibilite raporu hazırlanması ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda, yapılan hizmet alımı sözleşmesi dahilinde 01 Ocak 2019 tarihinde başlayan rapor çalışması tamamlanmış olup 07 Mart 2019 Perşembe günü Batı Karadeniz Kalkınma Ajansında yapılan proje kapanış toplantısıyla tanıtımı yapılmıştır.

Toplantıda, danışman firma temsilcisi tarafından proje kapsamında çalışmanın başından bugüne kadar yapılan çalışmalar, saha ziyaretleri, paydaş görüşmeleri ve analizler hakkında detaylı sunum yapılmış ve bilgiler katılımcılara aktarılmıştır. Bu kapsamda, ilgili sektörlerdeki geçmiş ve güncel üretim, ihracat ve ithalat rakamları, birim fiyatlar, sektörde söz sahibi ülkeler, Türkiye’deki önemli aktörler hakkında bilgilendirmeler yapılmış ve sektörün geleceği hakkındaki görüş ve değerlendirmeler paylaşılmıştır.

Raporun önemli bir kısmını oluşturan fizibilite hesaplamaları hem işleme tesisi hem de tesisle birlikte soğuk hava deposu olacak şekilde ayrı ayrı yapılmış, sabit maliyetler, inşaat maliyetleri, işletme maliyetleri, değişken maliyetler, işçilik maliyetleri vb.giderler kalem kalem belirtilerek toplam maliyet ortaya çıkarılmış ve kapasite kapsamında hem işleme tesisinin hem de soğuk hava deposunun yıllık tahmini gelirleri hesaplanmıştır. Ayrıca deniz salyangozuna ek olarak midye işleme faaliyetleri gerçekleşmesi durumunda yatırım fizibilitesi hesaplamaları gerçekleştirilmiş ve bu durumun yatırımın geri dönüş süresini kısalttığı gözlemlenmiştir.  Ayrıca soğuk hava deposunda balık alınıp satılma yöntemiyle yapılacak işletme faaliyetleri de fizibilite hesaplarında dikkate alınmıştır. Sektörün yurtdışı pazar durumu da değerlendirilmiş, salyangoz işleme tesisinden üretilecek nihai ürünler için pazar sıkıntısının yaşanmayacağı öngörülmüştür. En önemli pazarların İspanya, Fransa, İtalya ve Japonya gibi ülkeler olduğuna dikkat çekilmiştir. Bununla birlikte, yatırıma ilişkin alternatif ürün sisteminin geliştirilmesinin önemli olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca, yatırıma ilişkin devlet destekleri, teşvikler, kırsal kalkınma destekleri, AB vb. destek süreçleri hakkında da bilgiler verilmiştir. Salyangoz üretiminde denizlerin mevcut potansiyeli göz önüne alındığında, yasal avlanma sınırı(kotası), avlanma mevsimi, potansiyel rakip firmaların yapabileceği hamleler vb. durumlarda oluşabilecek potansiyel riskler hakkında da değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

Hazırlanan Ön Fizibilite Raporu aşağıdaki link üzerinden kamuoyunun erişimine sunulmuştur:

 

https://www.bakkakutuphane.org/upload/dokumandosya/deniz-salyangozu-on-fizibilite-raporu.pdf

 

Bilgilerinize sunarım.