ARSLAN KELEŞ 13. SANAYİ, YATIRIM VE KOBİ’LERİN TEŞVİKİ KOMİTESİ TOPLANTISINA MODERATÖR OLARAK KATILIM SAĞLADI.

31 Temmuz 2019 ARSLAN KELEŞ 13. SANAYİ, YATIRIM VE KOBİ’LERİN TEŞVİKİ KOMİTESİ TOPLANTISINA MODERATÖR OLARAK KATILIM SAĞLADI.


13. Sanayi, Yatırım Ve Kobi’lerin Teşviki Komitesi Toplantısı 29 Temmuz Pazartesi, TOBB Plaza (İstanbul) İbrahim Çağlar Toplantı Salonunda saat 11:30’da başladı. Yönetim Kurulu Başkanımız Arslan Keleş, Komite Üyesi olduğu Toplantının Moderatörlüğünü de Başkan üstlendi.
Yönetim Kurulu Başkanımız Arslan Keleş, Sanayi, yatırım fırsatları ve yatırım ortamı konusunda ki görüşlerini Ülkemizin bu konuda ki önemini paylaşırken, İş Yeri ortamının cazip olması ve Girişimciliğin Ülke adına önemine değindi. Yine aynı şekilde KOBİ’lerin Ülkemizde ki konumundan ve katkısından bahseden Başkan Arslan Keleş, konular hakkında görüşlerini paylaşmak üzere katılımcılara söz verdi.
Yaklaşık 2 saat süren toplantının sonunda, Yönetim Kurulu Başkanımız Arslan Keleş, toplantının oldukça verimli geçtiğini ve Ülkemiz de KOBİ’lerin teşvikleri ile ilgili birbirinden önemli fikir ve görüşlerin ortaya çıktığını paylaştı.


Fotoğraflar