KOBİ TEKNOYATIRIM PROGRAMI

17 Aralık 2019 KOBİ TEKNOYATIRIM PROGRAMI


KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Yeniden Düzenlenerek Yürürlüğe Girdi
KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (TEKNOYATIRIM) Destek Programı yeniden düzenlenerek yürürlüğe girdi.
KOBİ TEKNOYATIRIM PROGRAMIN AMACI VE KAPSAMI:

a) Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini,

b) Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini

sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bu destek programına KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olan, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler yatırım projelerini sunarak başvurabilir.

Yukarıda yer alan (a) bendi için yapılan başvuruların;

a) KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya

b) Patent belgesi ile koruma altına alınan veya

c) Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya

ç) Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan

prototip çalışması tamamlanmış ürün için yapılması gerekmektedir.

Söz konusu ürünün Teknoloji Alanları Tablosunda yer alması gerekmektedir.

Teknoloji Alanları Tablosu’na ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer alan (b) bendi kapsamında yapılan başvurular için;

a) Üretilecek ürünün; orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması,

b) Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması ve yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 (on milyon) TL’yi geçmemesi,

c) Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması

gerekmektedir

Söz konusu ürünün Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Listesi’nde olması gerekmektedir.

Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Listesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

DESTEK KALEMLERİ

a) Makine-teçhizat desteği

b) Üretim hattı tasarım giderleri desteği

c) Yazılım giderleri desteği

ç) Personel gideri desteği

d) Eğitim ve danışmanlık desteği

e) Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

Destek Programına Başvuru İçin: https://edevlet.kosgeb.gov.tr/ sayfasından KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (TEKNOYATIRIM) Destek Programı diye aratarak ya da tüm hizmetlerin listelendiği https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler/TumHizmetler sayfasından ilgili sayfaya erişebilirsiniz.