VERGİ ÖDEMELERİNDE İNTERNET BANKACILIĞININ KULLANILMASI HAKKINDA

28 Nisan 2020 VERGİ ÖDEMELERİNDE İNTERNET BANKACILIĞININ KULLANILMASI HAKKINDA


İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 20.04.2020 tarih ve 34221550-100-3876 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tahsili gereken Gümrük Vergisi, Katma Değer Vergisi, Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi, İthal Harcı gibi yükümlülüklerin bankalar, saymanlıklar veya GÜMKART aracılığı ile ödenmesinin mümkün olduğu vurgulanmıştır.

Yazıda, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında gümrük idarelerinde teması azaltmaya yönelik olarak, gümrük beyannameleri için tahakkuk eden gümrük vergileri, ek tahakkuk ve para cezaları ile gümrük idarelerine yapılması gereken diğer ödemelerin gümrük alacaklarını tahsile yetkili bankaların internet bankacı lığı kanalıyla yapılabileceği belirtilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.