YETKİ BELGESİ İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

14 Mayıs 2020 YETKİ BELGESİ İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU


Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yazısına atıfla, “Bakanlık otomasyon kayıtlarının incelendiği, yapılan inceleme neticesinde KTY’nin 14.maddesinin yirmi birinci fıkrası gereğince U-NET otomasyon sisteminde iptal kaydı oluşturulmuş olan yetki belgeleri için otomasyon sistemindeki mevcut iptal kayıtlarının kaldırıldığı, yine anılan yetki belgeleri için asgari kapasite kaybına ilişkin sağlanmayan gün sayısının ise ilgili talimat çerçevesinde 01.03.2020 tarihi esas alınmak suretiyle Bakanlık U-Net Otomasyon Sisteminde güncellendiği belirtilerek, konunun ilgili firmalara intikal ettirilmesi gerektiği bildirilmektedir.” denilmektedir.


 

Bakanlık tarafından yayımlanan listeye

https://tobbtir.tobb.org.tr/Portal/DuyuruDetay/ulastirma-ve-altyapi-bakanligindan-koronavirus-onlemleri/505 ulaşılabilmektedir.

İlgili üyelerimize duyurulur.


Saygılarımızla,