Kollektif Şirket Şube Kapanışı

KOLLEKTİF ŞİRKET ŞUBE KAPANIŞI

  1. Dilekçe
  2. Noter onaylı Ortaklar Kurulu Kararı (1 asıl - 1 fotokopi)
  3. Şirket merkezi Manavgat Ticaret Sicili Müdürlüğünde kayıtlı değilse şirketin en son yayımlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi