Şube Ünvan Değişikliği

GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe
  2. Noter onaylı Yönetim Kurulu Şube Ünvan Değişikliği Kararı (1 asıl – 1 fotokopi)
  3. Merkez Unvan Değişikliği, Birleşme veya nevi değişikliği evraklarından birer adet fotokopi
  4. Merkez unvan değişikliği, Birleşme veya nevi değişikliğinin ilan edildiği Sicil gazeteleri veya ilan metinleri


NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.