Şube Kapanış

Şube Kapanış
 

GEREKLİ EVRAKLAR

  1.  Dilekçe
  2.  noter onaylı Müdürler Kurulu Kararı   veya Genel Kurulu Toplantı Tutanağı (1 asıl - 1 fotokopi)
  3.  Hazır Bulunanlar Listesi (Genel Kurul Kararı alındı  ise -1 adet asıl)
  4.  Çağrılı genel kurullarda Gündem Kararı (Genel Kurul Kararı alındı  ise -1 adet fotokopi)
  5.  Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri (Genel Kurul Kararı alındı  ise )

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.