Ekspertiz Raporu

Üyelerin müracaatlarına istinaden ihracat, ithalat, gümrük, vergi ve teşvik mevzuatlarının uygulanmasında ilgili kurumlarca aranmakta olan hususlara yönelik incelemeler ile kamu kurumlarından Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası´na intikal eden araştırma ve inceleme için oluşturulan ekspertiz heyeti aracılığıyla firma işyerinde, gümrük sahalarında tetkikte bulunmak ve konu ile ilgili belgeler üzerinde inceleme yapmak suretiyle ekspertiz raporları düzenler.

* Ekspertiz raporu tanımı ve zorunlu kılan mevzuat hangileridir?
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu’ nun 5. maddesi ve bu kanuna göre çıkartılan Oda Muamelat Yönetmeliğinin 41. maddesinde tanımlanan kapasite raporu düzenlenemeyecek gıda maddesi üreten işyeri statüsünde olan yerlere 5174 sayılı kanunun 26 ve Oda Muamelat Yönetmeliği’ nin 27. maddesi uyarınca Odamız tarafından Ekspertiz Raporu düzenlenmekte ve onaylanmaktadır.

* İhracatla İlgili Düzenlenen Ekspertiz Raporları:

 • Dahilde İşleme İzin Belgesi (D.İ.İ.B.) müracaatlarında kullanılmak üzere, ihraç edilmesi planlanan mamullerle ilgili olarak kapasite raporundaki bilgilerin karşılayamadığı durumlarda mamulün bünyesinde kullanılması planlanan ham ve yardımcı malzeme cinsleri ile kullanım miktarlarını belirleyen ekspertiz raporları.
 • D.İ.İ.B. taahhüt kapatma işlemlerinde kullanılmak üzere belge kapsamında ithal edilen ham ve yardımcı malzemelerin, aynı belge kapsamında ihraç edilen ürünlerin imalatında kullanıldığının belgelenmesine yönelik ekspertiz raporları.
 • Gümrük mevzuatı gereğince yurt dışına tamir, kalibrasyon veya herhangi bir işlem görmek için geçici olarak ihraç edilecek olan eşyalara ilişkin olarak düzenlenen ekspertiz raporları.
 • Gümrük mevzuatı gereğince ithal edilmiş ancak istenilen evsafta olmaması veya bir başka nedenden dolayı mahrece iade edilecek olan eşyaların kullanılmamış durumda olup olmadığının belirlenmesine yönelik ekspertiz raporları.
 • İhracat işlemleri ile ilgili olarak Gümrük Müdürlüklerinin talebi üzerine ilgili gümrük sahalarında yapılan incelemeler sonucunda talepte belirtilen hususlara yönelik olarak düzenlenen ekspertiz raporları.

İthalatla İlgili Düzenlenen Ekspertiz Raporları:

 • Gümrük mevzuatı gereğince geçici olarak ithal edilmesi talep edilen eşyalarla ilgili olarak geçici ithal nedenine yönelik hususlarla ilgili olarak düzenlenen ekspertiz raporları.
 • Geçici olarak ithal edilmiş olan eşyaların geçici ithaline esas olan işlemlerin sonuçlanmasına müteakip söz konusu işlemlerin yapıldığını belirten ekspertiz raporları.
 • İthalat işlemleri ile ilgili olarak Gümrük Müdürlüklerinin talebi üzerine ilgili gümrük sahalarında yapılan incelemeler sonucunda talepte belirtilen hususlara yönelik olarak düzenlenen ekspertiz raporları.

Muhtelif Konularla İlgili Düzenlenen Ekspertiz Raporları:

 • Kapasite Raporu düzenlenmeyen imalatçı firmaların üretimlerinin tespitini belirlemeye yönelik ekspertiz raporları.
 • Gıda maddelerinin tezgah, makine gibi muharrik kuvvet kullanmayan, seri halde veya standart üretim yapmayıp elle üretim yapan ve ürünlerini doğrudan tüketiciye satan işyerlerinden,
 • Odunlu taş fırınlar,
 • Elle paketleme, mekanik ve yarı otomatik dolum yapanlar (meyve,sebze, yumurta paketleme-shrinkleme, yağ, bal dolumu v.b.)
 • Elle kırmızı/beyaz et parçalama, ayıklama, kıyma, köfte v.b. hazırlama,
 • Kasaplar,
 • Soğuk depolama (muhafaza) işleri (şoklama ve dondurulma işlemi hariç)
 • Şekerciler, lokumcular, pişmaniyeciler,
 • Dondurmacılar,
 • Yufka, kadayıfçılar,
 • Simitçiler,
 • Börekçiler,
 • Mantı, erişte, katmerciler,
 • Pastaneler,
 • Kuruyemişçiler,
 • Turşucular, salamura yapanlar,(zeytin salamuraları dahil)
 • Marketlerdeki her türlü reyonlar (unlu mamuller, müşteri talebine göre et hazırlanan reyonlar v.b.)
 • Hayvan yetiştiriciliği, (hayvan üretme çiftlikleri, kültür balıkçılığı, arıcılık v.b.)
 • Her türlü tarımsal ürün bitki, meyve, sebze yetiştiriciliği (seralar, tohum, fide, mantar, kompost, çiçek v.b.)
 • Bitki, sebze ve meyvelerin tabii halde kurutulması,
 • Yumurta, civciv üretimi,
 • Süt toplama tesisleri,
 • Otel, motel, lokanta, dönerci, pideci, pizzacı, hamburgerci, köfteciler,
 • Elle kesim yapılan mezbahalara

Kapasite raporu düzenlenemez. Bu konularda üretim yapan işletmelere Ekspertiz Raporu düzenlenmektedir.

 • Üyelerin imalatlarında meydana gelen fire oranlarını ve birim kullanım miktarlarını belirlemeye yönelik ekspertiz raporları.
 • Tahsise tabi ürünlerin, belirli bir döneme ait sarfiyat miktarlarının belirlenmesi amacıyla talep edilen döneme ait fiili üretim ve tüketim miktarlarının gösteren ekspertiz raporları.
 • Firmaların sahip oldukları patent ve faydalı model belgeleri ile ilgili olarak belge konusu ürünün üretiminin yapıldığını belirleyen ekspertiz raporları.
 • Üyelerimizin kuyu açma izni alabilmesi için D.S.İ.´ne yapacakları müracaatta kullanılmak üzere fabrikalarının su ihtiyaç miktarını belirleyen ekspertiz raporları.
 • Üyelerin muhtelif talepleri gereğince kamu kurumlarına ibraz edilmek üzere düzenlenen talep konusu hususları açıklayıcı mahiyetteki ekspertiz raporları

Başvuru İşlemi:

 • Ekspertiz raporu başvurusu, istenilen konu üzerine yazılmış olan bir dilekçe ve dilekçenin ekinde bulunması gereken ekler ile birlikte Sanayi Servisine yapılır.
 • Ekspertiz Raporu Dilekçe örneği aşağıda bulunmaktadır.

Yetkili Personel:
KUBİLAY ARSLANGÖRÜR: kubilay.arslangorur@ereglitso.org.tr 0372 316 11 61 (dahili 129)