Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

  1. Üye beklenti ve memnuniyetini sağlamak ve sürekli iyileştirmek
  2. Çalışan memnuniyeti ve gelişimini sağlamak
  3. Tedarikçi memnuniyetini ve gelişimini sağlamak
  4. İlgili yasa, mevzuat ve standartları takip etmek ve uygulamak
  5. İş sağlığı ve güvenliği konularında duyarlı olmak ve gerekli aksiyonları zamanında gerçekleştirmek
  6. Oda organlarının performansını sürekli iyileştirmek
  7. Odanın bilinirliğini ve takip edilebilirliğini arttırmak                                                           

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Personel işe alımlarında şeffaf davranmak , Herkese eşit mesafede durmak , Çalışanlarının; Memnuniyetini ve kişisel gelişimini sağlayıp performanslarını adil bir şekilde değerlendirmek , Çalışanlarının  tüm sorunlarını dinleyip imkanlar dahilinde çözüm bulmaya çalışmak ve  Tüm bu kriterleri sürekli iyileştirmek.

 

MALİ POLİTİKA

5174 Sayılı Kanunun Verdiği Yetkiler Doğrultusunda; Üye aidatları ve diğer gelirleri  zamanında tahsil etmek , Elde edilen gelirleri üye memnuniyetini sağlamak adına en verimli şekilde kullanmak, Gerektiği durumlarda tüm üyelerine mali tablo ve analizlerini açabilecek nitelikte şeffaf bir yapıya sahip olmak, Mali riskleri minimize edecek çözüm yollarını araştırmak ve odanın finans yapısını sürekli güçlendirmek .

 

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

Üye memnuniyetini sağlamak ve sürekli iyileştirmek, Üyelerinin iş geliştirme ve kent sorunlarına yönelik sorunlarına çözümler bulabilmeye yönelik platformlar oluşturmak, Oda faaliyetleri kapsamında üyelerinin eksik olduğu konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak, Üye dilek,öneri,talep ve şikayetlerinin tamamını dikkate alarak etraflıca değerlendirmek ve geri bildirimleri sağlamak

 

HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKASI

Üyeleri ilgilendirebilecek tüm konularda doğru ve tarafsız olarak  hazırlanmış olan haberleri yine üyelerin talep etmiş oldukları iletişim yöntemini kullanarak  duyurmak, En etkin iletişim araçlarını kullanmak ve bunları sürekli iyileştirmek, Her sene başında üyeler ile yapılması planlanan iletişim faaliyetlerini  organize etmek,gerçekleştirmek ve sonuçların etkinliğini ölçmek

 

BİLGİ İŞLEM POLİTİKASI

Mevcut olan yazılım ve donanımları en etkin şekilde kullanmak ,bakımlarını yaptırmak ve   gerekli olduğu durumlarda güncellemek, Bilgi güvenliğini sağlamak, Tüm dokümantasyonun elektronik yedeklemesini yaparak her an ulaşılabilir olmasını  sağlamak

 

ETİK DEĞERLER

Adil Olabilme, Eşit Durma, Dürüstlük, Kanunlara Tam Bağlılık, Sevgi ve Saygı Ortamı, Demokrasi, Şeffaflık, Özgürlükçü, Aidiyetçi ,Açıksözlü

 

TEMEL DEĞERLER

Sosyal Sorumluluk Projelerine Duyarlı, Yeniliklere ve Değişime Açık,Temsil Yeteneği Güçlü, Kaliteyi Benimsemiş, Teknolojiyi Yakından Takip Eden, Azimli,Güçlü, Liderlik Özellikleri Olan