Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • İlgili yasa, mevzuat ve standartları takip etmek ve uygulamak
 • Üye beklenti ve memnuniyetini sağlamak ve sürekli iyileştirmek
 • Çalışan memnuniyeti ve gelişimini sağlamak
 • Oda organlarının performansını sürekli iyileştirmek
 • Odanın bilinirliğini ve takip edilebilirliğini arttırmak
 • Gelişen teknolojiye uygun dijital uygulamalar geliştirmek
 • Tedarikçi memnuniyetini ve gelişimini sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında duyarlı olmak ve gerekli aksiyonları zamanında gerçekleştirmek

Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası olarak;

Uygulanabilir şartları yerine getirmeyi ve tüm süreçleri sürdürülebilir olarak iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

 • Personel işe alımlarında şeffaf davranmak
 • Herkese eşit mesafede durmak
 • Çalışanlarının memnuniyetini ve kişisel gelişimini sağlayıp performanslarını adil bir şekilde değerlendirmek ve buna bağlı olarak kariyer planlamak
 • Çalışanlarının  tüm sorunlarını dinleyip imkanlar dahilinde çözüm bulmaya çalışmak ve tüm bu kriterleri sürekli iyileştirmek.

MALİ POLİTİKA

 • 5174 Sayılı Kanunun verdiği yetkiler doğrultusunda;
 • Üye aidatları ve diğer gelirleri     zamanında tahsil etmek
 • Elde edilen gelirleri üye memnuniyetini sağlamak adına en verimli şekilde kullanmak
 • Tüm üyelerine mali tablo ve analizlerini açabilecek nitelikte şeffaf bir yapıya sahip olmak
 • Mali riskleri minimize edecek çözüm yollarını araştırmak ve odanın finans yapısını sürekli güçlendirmek

 

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

 • Üye memnuniyetini sağlamak ve sürekli iyileştirmek
 • Üyelerinin iş geliştirme ve kent sorunlarına yönelik sorunlarına çözümler bulabilmeye yönelik platformlar oluşturmak
 • Üyelerine ihtiyacı olan konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak
 • Her sene başında üyeler ile yapılması planlanan iletişim faaliyetlerini   organize etmek, gerçekleştirmek ve sonuçların etkinliğini ölçmek
 • Girişimciliği destekleyerek potansiyel üye oluşturmak ve mevcut üyelerin iş kapasitelerini geliştirmek
 • Üye dilek,öneri,talep ve şikayetlerinin tamamını dikkate alarak etraflıca değerlendirmek ve geri bildirimleri sağlamak

 

HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKASI

 • Üyeleri ilgilendirebilecek konulara ait doğru ve tarafsız
 • olarak   hazırlanmış haberleri kullanılan tüm etkili iletişim kanallarından duyurmak
 • Medya ile olan iletişimi güçlendirmek Odanın tanınırlığı konusunda çalışmalar yapmak

BİLGİ İŞLEM POLİTİKASI

 • Mevcut olan yazılım ve donanımları verimli olarak kullanmak Bilgi güvenliğini sağlamak
 • Gelişen teknolojiye uygun dijital uygulamalar geliştirmek

ETİK DEĞERLER

 • Kanunlara ve Kurumumuza Tam Bağlıyız:Mevzuata aykırı hiçbir iş yapmayız. Kurumumuzu sever ve sahip çıkarız.
 • Çalışkanız: Üyelerimiz için yorulmaktan ve fedakarlık yapmaktan kaçınmayız.
 • Dürüstüz:Yaptığımız tüm işlerin arkasındayız.
 • Şeffafız:Tüm faaliyetlerimizde net ve açığız.
 • Adiliz: Tüm paydaşlarımıza eşit mesafede dururuz ve her zaman haklı olanı destekleriz.
 • Eleştiriye Açığız:Tüm görüşlere saygılıyız.

TEMEL DEĞERLER

 • Lideriz:Bölgedeki en güçlü kanaat önderiyiz.
 • Kurumsalız:Uygulanan tüm yönetim sistemlerini içselleştirir ve sürekli iyileştiririz.
 • Tecrübeliyiz:Deneyimli ekibimiz ile kurumsal hafızayız.
 • Üyelerimizi Temsil Eder ve Haklarını Koruruz:Lobicilik faaliyetlerinde etkiniz.
 • Değişimin Destekçisiyiz: Tüm süreçlerimizde yeniliklere açığız.
 • Duyarlıyız: Sosyal sorumluluk projelerine destekçiyiz.

 

ŞİKAYET POLİTİKASI

 • Tüm paydaşlardan alınan ve yönetim tarafından kabul edilen şikayetleri en kısa sürede çözümleyip, şikayet yönetim sürecinin memnuniyetini sürekli iyileştirmek
 • Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası; Her şikayette tarafsız ,şeffaf, objektif, hesap verebilir ve erişilebilir olmayı, şikâyet çözümü ile ilgili şikayetçiden maddi bir bedel talep etmeyeceğini ve şikayetleri zamanında çözeceğini taahhüt eder.