Stratejik Plan

Stratejik Plan Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’nın daha da güçlenmesinin, Kdz.Ereğli ’nin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminde katkı sağlayacağı düşüncesinin ışığında bu Stratejik Plan hazırlanmıştır.
 
2014-2017 STRATEJIK PLAN Dökümanı PDF formatında inceleyebilirsiniz.
2014-2017 STRATEJIK PLAN (Stratejik Hedeflerimiz) Tablo Bölümünü Excel formatında inceleyebilirsiniz.
 
ÖNSÖZ 
İÇİNDEKİLER
 1. GİRİŞ 
 2. GENEL DURUM 
  1. Kdz.Ereğli’nin Tarihçesi 
  2. Kdz.Ereğli’de Sanayi ve Ticaretin Tarihçesi 
  3. Kdz.Ereğli’de Eğitim 
  4. İklim ve Coğrafi Konum 
  5. Ulaşım 
  6. Turizm 
  7. Nüfus 
  8. Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odasının Tarihçesi 
   1. Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası ile İlgili Mevzuat 
   2. Sürdürülen Hizmetler ve Faaliyetler 
   3. İnsan Kaynakları 
   4. Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Organizasyon Şeması 
   5. Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Kurum Kültürü 
 3. KDZ.EREĞLİ'DE SOSYAL EKONOMİK DURUM 
  1. Dış Ticaret Verileri
  2. Zonguldak ve Kdz.Ereğli Karşılaştırma 
  3. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
  4. Kdz.Ereğli’de İstihdam.. 35 
  5. Dış Ticaret Sektörel Dağılım8 
  6. Organize Sanayi Bölgesi9 
  7. Elektrik Enerjisi Tüketim
  8. ERDEMİR 
  9. Ereğli’de Sağlık 
 4. ODA DURUM ANALİZİ 
  1. Mali Yönetim 
  2. Eğitim, Seminer ve Organizasyonlar Durumu 
  3. KETSO etik kuralları 
   1. Amaç ve Kapsam 
   2. Etik Kurallarımız 
   3. Etik Dışı Davranışlar 
   4. İzlenecek Süreç 
  4. KETSO stratejik amaç ve hedefleri 50 
   1. Kalite Yönetim Sistemi 
   2. Akreditasyon Sistemi 
   3. Yönetici Oryantasyon Programı 
   4. Oryantasyon Süreç Akışı; 
  5. 4.5. KETSO Kurum Kültürü 
  6. 4.6. Yönetim ve Oda Mevzuatı, Yönetim Sorumluluğu 
 5. STRATEJİK PLANLAMA GEREKÇESİ 
 6. PAYDAŞ ANALİZİ 
 7. GELECEĞİN PLANLAMASI 
  KETSO SWOT (GZFT) ANALİZİ 
  TEMEL DEĞERLER 
  1. Misyonumuz 
  2. Vizyonumuz 
  3. Stratejik Ana Temalar 
   STRATEJİK HEDEFLER, STRATEJİLER ve FAALİYETLER TABLOSU 
   İş Planlaması ve Yönetimi ve Maliyetlendirme 
   SONUÇ