Erdemir (Ereğli-Projeli İşler)

ERDEMİR (Ereğli-Projeli İşler) tarafından satınalınması planlanan Projeli İşlere ait teklif toplamlarını https://etedarik.erdemirgrubu.com.tr/ adresinden takip edebilirsiniz.

ERDEMİR’e teklif sunmak isteyen tedarikçilerde asgari aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir. Projeli işler için vereceğiniz teklifleri, teklif toplama dokümanında belirtilen esaslara göre yalnızca ERDEMİR’in ilgili birimine gönderilmesi hususunu, tüm üyelerimizin bilgilerine sunarız

 
Tedarikçilerde Asgari Aranan Şartlar;

-          Tedarikçilerin sektörde an az 2 yıldır faaliyet gösteriyor olması,
-          Konu iş ile ilgili referanslarının olması,
-          İş bitirmeleri (ihale bedelinin 3 katı kadar işi daha önce tamamlamış olması),
-          Tüzel kişiliği veya ortakları ile ERDEMİR arasında hukuki ihtilaf yaşanmamış olması, 
-          Hissedarlardan herhangi birinin daha önce ERDEMİR’de çalışıp çalışmadığı bilgisi,

Ayrıca, firmanın repertuar kaydı yapılması aşamasında talep edilecek olan belgelerin bir kısmı aşağıda yer almaktadır.
-          Referans Listesi,
-          Borçsuzluk Bilgileri, (SGK ve Vergi Borcu),
-          Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, İmza Sirküleri,
-          Son Yılın Bilançosu, Yıllık Faaliyet Raporu Sureti, Son Yılın Kurumlar Vergisi Beyannamesi Sureti,
-          Yönetim sistemlerine ait belgelerin Sureti (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)

 
*Çelik konstrüksiyon imalat ve montaj işleri ile ilgili bilgilendirme notu. [indir

  Üyelerimize önemle duyurulur.