Nasıl Üye Olabilirim ?

1- KURULUŞ (Noter tasdik tarihinden itibaren 1 ay içinde tescil yapılması zorunludur)

ŞAHIS

MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )

3 adet Fotoğraf

Nüfus Kayıt Örneği(Noter ya da Nüfus idaresinden alınmış olabilir)(1Asıl - 1 Fotokopisi)

Yerleşim Yeri Belgesi(1asıl - 1 Fotokopisi)

Vergi Levhası Fotokopisi

Esnaf Sicil Memurluğundan alınmış kaydı yoktur belgesi

Bilanço esasına tabi olduğunu gösterir muhasebeci dilekçesi ve ekinde defterlerin ön sayfa fotokopileri

 

ŞİRKET

MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )

Dilekçe(Ana sözleşmenin 1.6.7.maddeleri yazılacak)

Kurucu Ortaklara ait Onaylı Kimlik-Yerleşim Yeri Belgesi (1 Asıl - 1 Fotokopi)

Yetkililere ait 1 adet fotoğraf

NOT:  A.Ş.'lerde Banka bloke yazısı ve dekontu gelecektir.

2- ŞUBE AÇILIŞI (KURULUŞU) (Noter tasdik tarihinden itibaren 15 gün içinde)

 

ŞAHIS

MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )

Dilekçe (2 adet 1’i Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)

3 adet Fotoğraf

Nüfus Kayıt Örneği(Noter ya da Nüfus idaresinden alınmış olabilir)(1Asıl - 1 Fotokopisi)

Yerleşim Yeri Belgesi(1asıl - 1 Fotokopisi)

Vergi Levhası Fotokopisi

Şirket Merkezinin bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünde bulunan dosyadaki tüm evrakların bağlı bulunduğu Ticaret Müdürlüğü tarafından onaylı fotokopileri

T.S.Yönetmeliğinin 120.madde belgesi

 

ANONİM ŞİRKET

MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )

Dilekçe (2 adet 1’i Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)

Noter Tasdikli ve Şube Açılışına dair yönetim kurulu kararı

Şirket Merkezinin bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünde bulunan dosyadaki tüm evrakların bağlı bulunduğu Ticaret Müdürlüğü tarafından onaylı fotokopileri

Şirket Merkezinin bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınmış Ticaret sicil yönetmeliğinin 120. Maddesine göre tanzim edilmiş belge

Yetkililere ait Nüfus Kayıt Örneği(Noter ya da Nüfus idaresinden alınmış olabilir)(1Asıl - 1 Fotokopisi)

Yetkililere ait 2’şer adet fotoğraf

Vergi Levhası Fotokopisi

 

LİMİTED ŞİRKETİ

MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )

Dilekçe (2 adet 1’i Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)

Noter Tasdikli ve Şube Açılışına dair genel kurul kararı

Şirket Merkezinin bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünde bulunan dosyadaki tüm evrakların bağlı bulunduğu Ticaret Müdürlüğü tarafından onaylı fotokopileri

Şirket Merkezinin bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınmış Ticaret sicil yönetmeliğinin 120. Maddesine göre tanzim edilmiş belge

Yetkililere ait Nüfus Kayıt Örneği(Noter ya da Nüfus idaresinden alınmış olabilir)(1Asıl - 1 Fotokopisi)

Yetkililere ait 2’şer adet fotoğraf

Vergi Levhası Fotokopisi

 

GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ

ADRES DEĞİŞİLİĞİ (Noter tasdik tarihinden itibaren 15 gün içinde)

ŞAHIS

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)

 

ANONİM ŞİRKET

 

LİMİTED ŞİRKET

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı, 2 Adet Fotokopi)
 • 1 Ad.Müdürler Kurulu kararı
 • Hazirun cetveli

 

KOOPERATİF

 

HİSSE DEVRİ (Noter tasdik tarihinden itibaren 15 gün içinde)

ŞAHIS: Şahıslarda hisse devri yok.

 

ANONİM ŞİRKET

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Noter tasdikli hisse satış sözleşmeleri ( 1 Asıl 1 Fotokopi)
 • Yeni Ortaklara ait Onaylı Kimlik-Yerleşim Yeri Belgesi ( 1 Asıl 1 Fotokopi) [ eğer yeni ortak katılımı varsa]

 

LİMİTED ŞİRKETİ

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Müdürler Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Noter tasdikli hisse satış sözleşmeleri ( 1 Asıl 1 Fotokopi)
 • Yeni Ortaklara ait Onaylı Kimlik-Yerleşim Yeri Belgesi ( 1 Asıl 1 Fotokopi) [ eğer yeni ortak katılımı varsa]
 •  

      NOT : Anonim ve limited şirketlerde ;  Ortak sayısı  1 e düşerse 1 hafta içinde tescili zorunludur

 

ANA SÖZLEŞMEDE MADDE DEĞİŞİKLİĞİ (AMAÇ, KONU, UNVAN V.B.) (Noter tasdik tarihinden itibaren 15 gün içinde)

 

ANONİM ŞİRKET

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Tadil tasarısı

 

LİMİTED ŞİRKETİ

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Müdürler Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Tadil tasarısı

 

KOOPERATİF

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Tadil tasarısı

 

NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ (Noter tasdik tarihinden itibaren 15 gün içinde)

ANONİM ŞİRKET

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Yeni Anasözleşme Metni
 • Mahkeme Kararı
 • Bilir Kişi Raporu

 

LİMİTED ŞİRKETİ

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Müdürler Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Yeni Anasözleşme Metni
 • Mahkeme Kararı
 • Bilir Kişi Raporu

 

SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ (Noter tasdik tarihinden itibaren 1 Ay  içinde)

2 adet dilekçe(ticaret sanayi odası başk.ticaret sicil müd.)

 

MERSİS ÖN ONAY ALMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU

ANONİM ŞİRKET

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Sermaye artırımına iştirak eden pay sahiplerini gösterir liste
 • Eski sermayenin ödendiğini gösterir Mali müşavir raporu
 • Mali müşavire ait faaliyet raporu
 • Artırılan sermayenin ¼’ün bloke edildiğine dair banka yazısı ve dekontu

 

LİMİTED  ŞİRKETİ

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Müdürler Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Eski sermayenin ödendiğini gösterir Mali müşavir raporu
 • Mali müşavire ait faaliyet raporu
 • Artırılan sermayenin ¼’ün bloke edildiğine dair banka yazısı ve dekont
 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli

TASFİYE  (Noter tasdik tarihinden itibaren 15 gün içinde)

 

ANONİM ŞİRKET

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli

 

LİMİTED ŞİRKETİ

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Müdürler Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli

 

KOOPERATİF

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli

 

TERKİN (KAYIT SİLİNME) (Noter tasdik tarihinden itibaren 15 gün içinde)

 

ANONİM ŞİRKET

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Kapanış Bilançosu (Sıfır Bilanço) (2 Adet – Mali Müşavir onaylı)

 

LİMİTED ŞİRKETİ

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Müdürler Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Kapanış Bilançosu (Sıfır Bilanço)(2 Adet – Mali Müşavir onaylı)

 

KOOPERATİF

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Müdürler Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • Kapanış Bilançosu (Sıfır Bilanço) (2 Adet – Mali Müşavir onaylı)

YETKİ ATAMA (Noter tasdik tarihinden itibaren 15 gün içinde)

 

ANONİM ŞİRKET

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • (Ortak Değilse) Yetkiliye ait Onaylı Kimlik-Yerleşim Yeri Belgesi ( 1 Asıl 1 Fotokopi)

 

LİMİTED ŞİRKETİ

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Müdürler Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Hazirun Cetveli
 • (Ortak Değilse) Yetkiliye ait Onaylı Kimlik-Yerleşim Yeri Belgesi ( 1 Asıl 1 Fotokopi)

 

KOOPERATİF

 • MERSİS ÖN ONAY ALINMIŞ SİSTEM BAŞVURUSU ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )
 • Dilekçe (2 adet 1’i Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına, 1’i Ticaret Sicil Müdürlüğüne)
 • Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet Noter onaylı)
 • Yönetim Kurulu Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
 • Hazirun Cetve