Üye Olmanın Avantajları

Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası, görev ve yetkileri yasa ile belirlenmiş, kamu kurumu niteliğinde bir mesleki kuruluştur. Odamız, yasal olarak verilen hizmetlerin dışında, üyelerimiz için büyük önem taşıyan, ekonomi ve ticaretin çeşitli alanlarına yayılmış pek çok hizmeti vermektedir. Üyelerimiz, web sayfamızın “Hizmetlerimiz” kısmında detaylı olarak listelenen tüm hizmetlerden faydalanabilirler. Bu hizmetler; 

 • İhtiyaç duyduğunuzda yanınızdayız! 90 (372) 323 03 33.  Pazartesi - Cuma 08:30 - 12:30 , 13:30 - 17:30
 • Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan faaliyet belgesi, ihale durum belgesi, vize belgesi, ticaret sicili gazetesi sureti, ortaklık belgesi gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi,
 • Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin ustalık, kalfalık, çıraklık, Bağ-Kur formlarının onaylanması,
 • İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi ve raporlardan güncel tasdikli kopya verilmesi,
 • Firmanın üretim esnasında kullandığı hammadde miktarları ile üretilen mamullerin miktarlarını belirtmek amacıyla düzenlenen Fiili Tüketim Belgesi,
 • Mücbir Sebep Belgesi düzenlenmesi,
 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin devlet yardımlarından faydalanmaları amacıyla KOBİ Teşvik Belgesi onayı,
 • Gayrimenkul ve menkullerin değerlerinin rayiç tespiti, iç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma,
 • Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması,
 • Kullanılmış makine ithalinde yaş tespiti,
 • Yurtdışına gönderilecek eşyanın nitelik-nicelik tespiti, yurtdışında tamir edilecek makinelerle ilgili tespit,
 • Kamu kurum ve kuruluşların çeşitli konulardaki ekspertiz taleplerinin karşılanması,
 • İhale Kanunu kapsamına dâhil idarelerce yapılacak olan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerden haberdar edilme,
 • İhracatçıların menşe şahadetnameleri ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesi, kontrol ve onay işlemleri,
 • Yurtdışı fuar ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere geçici olarak götürülen malzemeler için düzenlenen Ata Karnesi tasdik işlemleri,
 • Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme,
 • İhracata İlk Adım Programından faydalanma,
 • Üyelerimizin beklentileri doğrultusunda oluşturulan eğitim, kurs ve bilgilendirme toplantılarından faydalanma,
 • Marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, faydalı model başvuruları konusunda bilgilendirme,
 • Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli merciler nezrinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme,
 • KOBİ'lere, başta yatırım ve ihracata yönelik devlet yardımları olmak üzere, alternatif finansman imkânları, Avrupa Birliği'nin KOBİ'lere ilişkin programları konularında bilgilendirme,
 • Üyelerimizin finansman ihtiyacına destek sağlamak amacıyla yapılan banka kredi protokolleri konusunda bilgilenme,
 • Ürünlerin fire ve zayiat oranlarının tespit edilmesi,
 • Üyelerimizi ilgilendiren konularda, örf ve teamül kararlarının alınması,
 • Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan ivedi bir şekilde haberdar edilme,
 • Odamız yayınlarından faydalanma,
 • Başarılı firmaların ödüllendirilmesi.